pi-launch – PublicInsight

Ett ekosystem för offentliga affärer

Offentlig sektor ska erbjuda en modern välfärd med konkurrens, transparens och rimliga trösklar. Idag präglas den av krångel, inlåsningar, snedvriden konkurrens och en rädsla att göra fel. Vi på PublicInsight möter dessa problem med att tillgängliggöra data och bygga tjänster som sänker trösklar och öppnar upp affärer

Vi ser förutsättningar för kraftig expansion och är beredda att utmana stelbenta marknadsdominanter som skapar tröga och invecklade system med dålig transparens.

Coronavirusets effekter på ekonomin har gjort att vi kortat etableringsfasen då intresset för den offentliga marknaden är rekordstort. Marknaden törstar efter våra tjänster så lanserar vi några av tjänsterna redan under hösten, samtidigt som vi arbetar med att inhämta insikter och behov från våra kunder och användare för fortsatt utveckling.

Varmt välkommen till oss på PublicInsight!

Kontakta oss så berättar vi mer!

Mycket är sig likt!

Vi gör fortfarande affärer
Vi utvecklar fortfarande dialoger
Vi söker fortfarande efter insikter …

… men tillvägagångssättet är förändrat

Ett ekosystem av tjänster för den offentliga marknaden

PublicInsights ekosystem erbjuder leverantörer en genväg till den offentliga affären. Väl där skapar vi leveransmöjligheter och kunskapsövertag för våra kunder. Det gör att vi får en attraktiv och dynamisk offentlig marknad som blir lönsam för aktörerna och samhället

Köparna: Högre kvalitet och trygghet ger ett effektivt nyttjande av skattemedel

Leverantörerna: Vi skapar affärsmöjligheter, stärker företags förmåga att lämna anbud och hjälper nya aktörer in på marknaden

Lars Albinsson
AI-innovatör och Creative Director
E-post
+46-70 592 70 45

Anna Bostedt
Ekonomiansvarig
E-post
+8-503 898 10

Fredrik Tamm
Koncernchef, strategisk rådgivare
E-post
+46-70-712 43 57

Pelle Asplund
CPO
E-post
+46-70-759 13 61

Petter Larsson
Styrelsens ordförande
E-post
+46-70-876 86 11

Amanda Scott
Projektledare kommunikation
E-post
+46-70-736 42 33

Björn Bergström
Affärs- och upphandlingsjuridik
E-post
+46-70-508 47 68

Diana Pedersen
CTO
E-post
+46-70-160 46 13