Ett ekosystem för offentliga affärer

Offentlig sektor ska erbjuda en modern välfärd med konkurrens, transparens och rimliga trösklar. Idag präglas den av krångel, inlåsningar, snedvriden konkurrens och en rädsla att göra fel
 
PublicInsight möter dessa problem med att tillgängliggöra data och bygga tjänster som sänker trösklar och öppnar upp affärer

Vi ser förutsättningar för kraftig expansion och är beredda att satsa för att utmana stelbenta marknadsdominanter som skapar tröga och invecklade system med dålig transparens

Tre år av planering och förberedelser med uppskalningen av DoubleCheck till PublicInsight närmar sig sitt slut, nu är vi redo!

Coronavirusets effekter på ekonomin har gjort att vi kortat etableringsfasen då intresset för den offentliga marknaden är rekordstort

Marknaden törstar efter våra tjänster så därför vill vi komma igång med utveckling och sälj för några av tjänsterna redan nu under sommaren

Lansering och namnbyte sker i september – PublicInsight skapar nya förutsättningar för offentliga affärer

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Mycket är sig likt!

Vi gör fortfarande affärer
Vi utvecklar fortfarande dialoger
Vi söker fortfarande efter insikter …

… men tillvägagångssättet är förändrat

Ett ekosystem av tjänster för 
att utveckla den offentliga marknaden

PublicInsights ekosystem erbjuder leverantörer en genväg till den offentliga affären. Väl där skapar vi leveransmöjligheter och kunskapsövertag för våra kunder. Det gör att vi får en attraktiv och dynamisk offentlig marknad som blir lönsam för aktörerna och samhället

Köparna: Högre kvalitet och trygghet ger ett effektivt nyttjande av skattemedel

Leverantörerna: Vi skapar affärsmöjligheter, stärker företags förmåga att lämna anbud och hjälper nya aktörer in på marknaden

Lars Albinsson
AI-innovatör och Creative Director
E-post
+46-70 592 70 45

Anna Bostedt
Ekonomiansvarig
E-post
+8-503 898 10

Fredrik Tamm
Koncernchef, strategisk rådgivare
E-post
+46-70-712 43 57

Pelle Asplund
CPO
E-post 
+46-70-759 13 61

Petter Larsson
Styrelsens ordförande
E-post
+46-70-876 86 11

Amanda Scott
Projektledare kommunikation
E-post
+46-70-736 42 33

Björn Bergström
Affärs- och upphandlingsjuridik
E-post
+46-70-508 47 68

Diana Pedersen
CTO
E-post
+46-70-160 46 13