En tillgänglig offentlig marknad

Den offentliga affären är grunden för en modern välfärd. Det som behövs är konkurrens, transparens och rimliga trösklar. Idag präglas den offentliga affären av krångel, inlåsningar, snedvriden konkurrens och en rädsla att göra fel. Vi på PublicInsight möter dessa problem med att tillgängliggöra data och bygga tjänster som sänker trösklar och öppnar upp affärer

Vi ser förutsättningar för kraftig expansion och är beredda att utmana stelbenta marknadsdominanter som skapar tröga och invecklade system med dålig transparens.

Coronavirusets effekter på ekonomin har gjort att intresset för den offentliga marknaden är rekordstort.

Vi strävar därför efter att korta ner vår etableringsfas och lanserar ett par av PublicInsights tjänster i början av 2021. Samtidigt arbetar vi med att inhämta insikter och behov från våra kunder och användare för fortsatt utveckling.

En offentlig affär där kompetens, tillgång och efterfrågan matchas, skapar bättre och mer värdefulla affärer till en fungerande modern välfärd .

Kontakta oss så berättar vi mer!
Vill du också vara en del av förändringen av offentlig marknad?
Vi samlar insikter och behov från våra kunder och användare för fortsatt utveckling. Boka ett möte med oss så gör vi förändringsresan tillsammans.
Boka möte

Tjänster för att utveckla den offentliga marknaden

PublicInsights tjänster kan liknas vid ett ekosystem. Det erbjuder leverantörer en genväg till den offentliga affären. Väl där skapar vi leveransmöjligheter och kunskapsövertag för våra kunder. Det gör att vi får en attraktiv och dynamisk offentlig marknad som blir lönsam för aktörerna och samhället

Köparna: Högre kvalitet och trygghet ger ett effektivt nyttjande av skattemedel

Leverantörerna: Vi skapar affärsmöjligheter, stärker företags förmåga att lämna anbud och hjälper nya aktörer in på marknaden

Nyheter

Public Insight + Pabliq i samarbete
Ett samarbete i offentlighetens tjänst – PublicInsight + Pabliq
Tidigt i etableringen har vi ingått ett samarbete med Pablic, annonsförmedlingstjänsten som ägs av välrenommerade…
Lund köper in högst andel ekomat av landets kommuner.
Lund köper in högst andel ekomat och närproducerat
Lund är inte bara den kommun som köper mest ekologiskt utan också mest närodlat.
Anbud
Det kan gå att lämna in flera anbud i en upphandling
Vill man, som leverantör, lämna in flera anbud är det sällan några problem.

PublicInsight förverkligar drömmen om en fungerande offentlig marknad

Lars Albinsson
AI-innovatör och Creative Director
E-post
+46-70 592 70 45

Pelle Asplund
CPO
E-post
+46-70-759 13 61

Björn Bergström
Affärs- och upphandlingsjuridik
E-post
+46-70-508 47 68

Anna Bostedt
Ekonomiansvarig
E-post
+8-503 898 10

Petter Larsson
Styrelsens ordförande
E-post
+46-70-876 86 11

Amanda Scott
Projektledare kommunikation
E-post
+46-70-736 42 33

Fredrik Tamm
Koncernchef, strategisk rådgivare
E-post
+46-70-712 43 57

Diana Pedersen
CTO
E-post
+46-70-160 46 13

Jannica Tihane
Affärsmakare
E-post
+46-70-715 59 82

Jenny Hurtig
Affärsmakare
E-post
+46-72-877 50 19