PublicInsight

En tillgänglig offentlig marknad

Den offentliga affären är grunden för en modern välfärd. Det som behövs är konkurrens, transparens och rimliga trösklar. Idag präglas den offentliga affären av krångel, inlåsningar, snedvriden konkurrens och en rädsla att göra fel. Vi på PublicInsight möter dessa problem med att tillgängliggöra data och bygga tjänster som sänker trösklar och öppnar upp affärer

Vi ser förutsättningar för kraftig expansion och är beredda att utmana stelbenta marknadsdominanter som skapar tröga och invecklade system med dålig transparens.

Coronavirusets effekter på ekonomin har gjort att intresset för den offentliga marknaden är rekordstort.

Vi strävar därför efter att korta ner vår etableringsfas och lanserar ett par av PublicInsights tjänster i början av 2021. Samtidigt arbetar vi med att inhämta insikter och behov från våra kunder och användare för fortsatt utveckling.

En offentlig affär där kompetens, tillgång och efterfrågan matchas, skapar bättre och mer värdefulla affärer till en fungerande modern välfärd .

Kontakta oss så berättar vi mer!

Tjänster för att utveckla den offentliga marknaden

PublicInsight BI
Gör fakta till beslutsunderlag
Vår marknadsanpassad nyhetstjänst fångar händelser som direkt eller indirekt påverkar den offentliga marknaden.
Läs mer
Seriositetskontroll
Seriositetsbedömning av leverantörer
Seriositetskontroll från PublicInsight skapar en bättre inköpsstyrning vilket leder till trygga och effektiva affärer med rätt leverantörer.
Läs mer
PublicInsight Entry
En väg in till den offentliga marknaden
Fem insatser med affärsstrategisk analys samt praktiska och konkreta råd för att skapa framgångsrika offentliga affärer.
Läs mer

Nyheter

Stefan Fölster och taxibilar

Licensavgift för taxi kan ge sundare konkurrens

Det är dags för licensavgift för taxifordon anser Svensk Taxi. Stefan Fölster, chef på Better Future Economics, har tittat på hur och varför.
sjötrafik

Miljömärkning ska säkra mer hållbar sjöfart

IVL Svenska Miljöinstitutet tar nu över driften av det oberoende miljöindexet Clean Shipping Index. Det ska öka möjligheten att välja hållbara sjöfartsalternativ.
stopp för korruption

Första handlingsplanen mot korruption klar

Den första nationella handlingsplanen mot korruption välkomnas från flera håll.

Skapa ett konto hos oss

Vi ger kunskap, insikter och händelser för fler affärsmöjligheter mot den offentliga marknaden.

test

Vill du också vara en del av förändringen av offentlig marknad?

Vi samlar insikter och behov från våra kunder och användare för fortsatt utveckling. Boka ett möte med oss så gör vi förändringsresan tillsammans.
Boka möte