Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten och Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten och Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket. Foto: Andreas Blomlöf och Ola Hedin.

GD:ar nöjda med svag ökning av antalet anbud

av Erik Säfvenberg08 december 2020

Det lämnas in allt fler anbud i offentliga upphandlingar. Men fortfarande får 18 procent av upphandlingarna bara in ett anbud. Det visar aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

Enligt den färska statistiken från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket är det de statliga och kommunala upphandlingarna som står för ökningen av antalet anbud. Varje år görs också över 18 000 annonserade offentliga upphandlingar i Sverige. Vidare visar den färska statistiken att sju av tio upphandlingar görs av kommunerna och fyra av tio upphandlingar gäller anläggningsarbete.

– Värdet av den offentliga upphandlingen motsvarar närmare en femtedel av BNP. Det är skattepengar som ska bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Fler anbud än tidigare

Det är fler än tidigare som lämnar in anbud i offentliga upphandlingar. Det är en svag, men tydlig trend efter 2017 då i genomsnitt 4,1 anbudsgivare per upphandling lämnade anbud. År 2018 var det 4,3 och 2019 är det 4,5.

– Det är viktigt att företag och organisationer ser det offentliga som en attraktiv kund. Konkurrens mellan leverantörer i offentlig upphandling kan leda till såväl lägre kostnader som mer innovativa lösningar, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Intresset för statliga och kommunala upphandlingar ökar mest. Det genomsnittliga antalet anbudsgivare i statliga upphandlingar har ökat från 4,1 år 2018 till 4,6 år 2019. För kommunerna är motsvarande siffror 4,1 och 4,4. Regionernas upphandlingar hade år 2019 i genomsnitt 5,3 anbudsgivare. Det är en liten minskning från 5,4 året innan. Statistiken visar också att antalet anbudsgivare ökar inom anläggning, bygg och arkitekttjänster. Det är branscher där det görs många upphandlingar och ofta för stora belopp.

18 procent får bara ett anbud

– Trots det ökade intresset för att lämna anbud finns det i 18 procent av upphandlingarna bara en anbudsgivare. Det är en utmaning som de upphandlande organisationerna måste ta på allvar, säger Rikard Jermsten.

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket ger årligen ut rapporten Statistik om offentlig upphandling. Nästa rapport publiceras i slutet av januari 2021. Aktuell statistik för nyckeltal som genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling, andel överprövningar och värdet av de upphandlingspliktiga inköpen finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Ett svar till “GD:ar nöjda med svag ökning av antalet anbud”

  1. Det är bra att trenden har vänt men det är för tidigt att se utvecklingen som en ny trend. Krävs några års underlag till för att se denna effekt. Kanske Corona-effekten kommer visa sig i nästa års underlag? Oavsett detta så är det fortfarande ett snitt som ökar medan antalet anbud i en normal upphandling i minst 4 av 10 st fortfarande är 1 eller 2. Detta är inte en sund konkurrens och leder i värsta fall till ett ineffektivt nyttjande av våra skattemedel. Frågan är därför vad KKV och UHM gör för att öka dessa siffror?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *