Täby kommunhus. Foto: Anders Bobert

Stora skillnader i kommunernas inköp från företag

by Erik Safvenberg, Public Insight 11.03.20

Företagarna har granskat kommunernas inköp och det visar på stora skillnader i andelen inköp från privata leverantörer mellan olika kommuner.

Undersökningen bygger på uppgifter från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Den visar att det är stora skillnader mellan synen på inköp, men också hur stor andel av inköpen som görs från privata företag mellan Sveriges kommuner. Företagarnas undersökning visar att en del av skillnaden i procentuell omfattning av kommunernas köp av privata företag kan härledas till strukturella faktorer. En viktigare faktor anses dock vara politiska beslut kring om och hur kommunen ska konkurrensutsätta inköp eller välja att utföra verksamheter i egen regi. 

Viktigt att upphandla

Ett exempel är att, trots att det är tio år efter att Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes, är det fortfarande 128 kommuner som inte har infört LOV. Några kommuner har till och med tagit bort den.

− Företagarna anser att det är viktigt att kommunerna upphandlar verksamheter. Dels för att det kan ge kommuninnevånarna fler alternativ att välja mellan, dels för att det kan öka kvaliteten och effektiviteten i tjänsterna, dels för att det bidrar till ett bättre företagsklimat, säger Magnus Johansson, expert på konkurrens och offentlig upphandling på Företagarna på deras hemsida.

Vissa kommuner har ökat

Trots att rikssnittet legat relativt konstant de senaste åren på ungefär 13 procent av de totala inköpen som görs från privata företag, finns det kommuner som gjort resan från en bra bit under snittet till att nu ligga klart över. Några goda exempel är Höör i Skåne som ökat andelen från 10 till 16 procent och Älvkarleby som ökat från 8 till 14 procent. Även Vännäs och Nordmaling i Västerbottens län har ökat sina inköp från det privata rejält de senaste åren.

Dessa kommuner ligger i topp för privata inköp

Samtidigt finns det kommuner där utvecklingen har gått åt motsatt håll. I Vaxholm, Åsele och Ljusnarsberg har inköpen minskat med 8 procentenheter sedan 2015.

Vilka kommuner ligger då i topp när det gäller störst andel inköp från privata företag? Topp fem är:

  1. Täby (41,8 procent)
  2. Solna (37,8 procent)
  3. Österåker (36,3 procent)
  4. Upplands Väsby (35,7 procent)
  5. Vellinge (34,8 procent)

Du kan läsa hela sammanställningen på Företagarnas hemsida där du dessutom kan ladda hem datan och själv göra de sorteringar du vill.

Registrera dig hos oss

Och få förslag om passande affärer för ditt företag.