Anna Clara Törnvall Wittgren, chef Statens inköpscentral, en av landets inköpscentraler. Foto: United Frog Studios. Källa: Kammarkollegiet

Så fungerar en inköpscentral

by Erik Safvenberg, Public Insight 11.10.20

Lagen om offentlig upphandling, LOU, gör det möjligt att samordna upphandlingar från flera upphandlande myndigheter och göra inköpen genom en inköpscentral. Vi förklarar hur det fungerar och tittar bland annat närmare på Statens inköpscentra.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, gör det möjligt att samordna upphandlingar från flera upphandlande myndigheter och göra inköpen genom en inköpscentral. Vi förklarar hur det fungerar.

Många upphandlande myndigheter publicerar också sina upphandlingar på sin webbplats. Ibland går flera upphandlande myndigheter ihop och gör upphandlingen tillsammans; en så kallad samordnad  upphandling genom en inköpscentral.

Några välkända inköpscentraler är SKL Kommentus, Kammarkollegiet/Statens  Inköpscentral, Föreningen för Husbyggnadsvaror HBV (för alla kommunala bostadsbolag) och Upphandlingscenter Falun Borlänge Regionen som samordnar upphandlingar för sju kommuner.

Det finns några huvudanledningar till att använda en inköpscentral:

  • Spara pengar genom samlade inköp.
  • Tydligare använda upphandling för att nå gemensamma mål (som ökad hållbarhet till exempel).
  • Arbeta sammanhållet med utveckling av upphandlingar.
  • Samla upphandlingskompetens.
  • Enklare avtalsuppföljning.
  • Kunna ha resurser för rådgivning.

Exempel på hur en inköpscentral är uppbyggd: Statens inköpscentral

Deras uppgift är att upphandla ramavtal för varor och tjänster åt andra statliga myndigheter, men upphandlar även åt kommuner och regioner inom it- och telekomområdet.

Som tidigare nämnts är även Statens inköpscentrals mål med att samordna ramavtalen att kunna spara pengar åt staten, kommunerna och regionerna. Det vill man göra genom att minska kostnaderna för att var och en ska behöva göra egna upphandlingar, men också för att kunna skapa ekonomiskt mer förmånliga villkor genom att teckna ramavtal för fler.

De samordnade ramavtal Statens inköpscentral upphandlar ska gälla varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som varor och tjänster som uppgår till stora värden. De har i dag ramavtal inom it och telekom, kontor och inredning, resor och boende, skydd och säkerhet, transport och tjänstefordon men också inom övriga tjänster, som företagshälsovård, personaluthyrning och översättning.

Registrera dig hos oss

Och få förslag om passande affärer för ditt företag.