”En kommun ska upphandla, inte starta verksamheter”

13 januari 2021

Den här artikeln är baserad på en händelse som fångats upp av vår omvärldsbevakningstjänst, läs originalartikeln här.

Svenskt Näringsliv skriver Tisdag 12 Januari en artikel med rubriken ” ”En kommun ska upphandla, inte starta verksamheter””.

Vidare rapporterar Svenskt Näringsliv att: ”Hans Engvall anser att Gävle Energi är ett exempel på hur kommunen utsätter den privata sektorn för osund konkurrens.”

”Han hänvisar också till kommunägda Gävle Energis hemsida där de marknadsför flera olika tjänster: ”Vi hjälper dig med allt från energieffektiviseringar till fordonsladdning och solceller.”

”Svenskt Näringsliv har presenterat förslag till skärpningar av lagstiftningen.”

– När de nya reglerna mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet trädde i kraft 2010 fick de en väldigt positiv effekt, vilket inte minst märktes i Svenskt Näringslivs undersökningar av lokalt företagsklimat. Efterhand har dock domstolarna börjat anlägga ett alltför snävt perspektiv på konkurrens, vilket har lagt en orimligt stor bevisbörda på Konkurrensverket. Detta har fått till följd att myndigheten tvingas lägga ner mer tid på varje fall och därmed prioritera bort inkomna tips och klagomål. Vi hoppas att detta kan förbättras med hjälp av våra förslag, avslutar Stefan Sagebro.

Nyckelord: fplus, fördjupning, koll, mätbar, osund, rör, standard

Vetlanda-Posten

Vaccineringen bromsar in – Vetlanda får alldeles för få doser: ”Vi är nedringda”

På onsdagen hade vårdcentralerna, kommuner och regionen ett möte kring vaccin, men enligt Marie Roth framkom ingenting nytt kring eventuell...

Upphandling24

Kräver besked av regionerna

Men förväntningarna om upphandling av externa vaccinatörer på bred front har nu vänts till en tydlig frustration bland många företag.

Inköpsrådet

Jönköping förberedde för brist på skyddsutrustning

Intern e-handel, ett eget lager och lokal distribution. Jönköpings kommun tog fram nya lösningar när bristen på skyddsutrustning blev akut i...