Lund köper in högst andel ekomat av landets kommuner.

Servicenämndens ordförande Inger Tolsved Rosenkvist tillsammans med Emmelie Andersson och Samir Lahridi från Österskolan som nådde 95 procent ekomat. Med på bilden är även Johan Nilsson, enhetschef på Måltidsservice.

Lund köper in högst andel ekomat och närproducerat

av Erik Säfvenberg16 november 2020

Lund är inte bara den kommun som köper mest ekologiskt utan också mest närodlat.

Lund är i topp när det gäller inköp av ekologiska livsmedel i förhållande till de totala inköpen. Detta trots att kommunpolitikerna tidigare sågat ambitionen. Nu är kommunen dessutom den kommun i landet som köper in högst andel närproducerade livsmedel. Allt detta framkom när EkoMatCentrum redovisade sin rapport om utvecklingen för ekomatsinköp (pdf) i landet och delade ut priser till utmärkande kommuner och skolrestauranger. Andelen...