Fredrik Tamm, PublicInsight AB, Iqbal Musaji, Borås Stad

Fredrik Tamm, PublicInsight AB och Iqbal Musaji, Borås Stad.

Fler anbud per upphandling med Vinnovafinansierat AI-projekt

av Erik Säfvenberg10 december 2020

Fler anbud per upphandling med hjälp av artificiell intelligens, AI. Det är målet för ett Vinnovafinansierat projekt som leds av Borås Stad tillsammans med PublicInsight. Genom AI matchas behov med leverantörer och ger kommunen möjligheten att hitta och intressera fler aktörer samt förbättra dialogen inför upphandlingar. På sikt kan AI-matchningen förändra upphandlingsprocesserna i grunden.

Utmaningen i många upphandlingar är att ge nya och mindre leverantörer men också aktörer med innovativa produkter möjligheten att lämna anbud i upphandlingar. För många leverantörer är det svårt att hitta, skriva och vinna upphandlingar på grund av inlåsningar och ålderstigna processer. Allt detta gör det svårt för offentliga aktörer att nå sina övergripande mål, men också att hantera skattepengarna på ett optimalt sätt.

AI matchar behov med aktörer

För att möta den utmaningen har Borås Stad tagit på sig ledartröjan och inlett ett projekt med PublicInsight som partner. Projektet delfinansieras av Vinnova och använder machine learning och AI för att analysera data från alla Borås Stads tusentals genomförda inköp. Genom projektet ska mönster hittas som kan identifiera företag som liknar de företag som vunnit och deltagit i tidigare upphandlingar. Det gör det möjligt att kunna hitta även de aktörer som aldrig deltagit i en upphandlingsprocess, oavsett om det handlat om tidig dialog eller slutleverans.

Förändrar upphandlingsprocessen i grunden

– Genom insikterna från detta projekt kan vi lära oss mer om hur man kan matcha behov med relevanta aktörer som gör att det redan på ett tidigt skede kan skapas en dialog kring hur en upphandling ska utformas för att skapa störst nytta, säger Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight som står för utvecklingen av den tekniska lösningen i projektet.

Det är enorma värden i samhället som står på spel.

Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight

Han pekar på att det är enorma värden i samhället som står på spel, det totala värdet av de offentliga inköpen i Sverige ligger på upp till närmare 1200 miljarder kronor per år, inkluderat de offentliga företag som också de lyder under upphandlingslagstiftningarna.

Borås Stad vill få vassare inköp

Borås Stad har satt höga ambitioner för sina inköp. Dessa ska ske på ett resursmässigt hållbart sätt i enlighet med de globala målen enligt Agenda 2030 och särskilt uppfylla krav på hållbarhet, socialt hänsynstagande samt öppna upp för små företag och innovationer.

– Vi ser att detta projekt kommer att ta oss en bra bit på vägen att öka vår förståelse kring hur vi kan bli bättre på att formulera såväl dialoger som upphandlingsunderlag så att nya och rätt leverantörer hittar fram till oss. Detta medför i sig en mer hållbar inköpsprocess och bör innebära en ökad effektivitet för varje spenderad inköpskrona, säger Iqbal Musaji, koncerninköpschef på Borås Stad

FAKTA

PublicInsight

PublicInsight grundades 2020 av företagets VD Fredrik Tamm. Med ett ekosystem av digitala tjänster skapar PublicInsight en fungerande offentlig marknad och gör det enklare att göra affärer. Tjänsterna hjälper leverantörer och köpare till ökad insikt för att de ska ha koll på marknaden och på sitt eget segment. PublicInsight hjälper aktörer att hitta möjliga affärer, de mest intressanta kunderna och potentiella nya partners för att se till att leverantörer kan svara på alla anbud de vill. Läs mer på publicinsight.se eller företagets LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *