Public Insight + Pabliq i samarbete

Ett samarbete i offentlighetens tjänst – PublicInsight + Pabliq

av Erik Säfvenberg17 november 2020

Tidigt i etableringen har vi ingått ett samarbete med Pablic, annonsförmedlingstjänsten som ägs av välrenommerade e-Avrop. Tillsammans ser vi till att leverantörer får tillgång till rätt affärer för att sedan vinna dem, samtidigt som vi hjälper offentlig sektor att öka antalet anbud.

PublicInsight, experter på offentlig upphandling, och Pabliq, annonsförmedlingstjänsten som ägs av välrenommerade e-Avrop, gör gemensam sak för att skapa Sveriges vassaste tjänster för offentliga affärer. Tillsammans utmanar de invanda arbetssätt på den marknaden och gör den offentliga affären tillgänglig för fler företag. Problembilden är att det i hela 41 procent av upphandlingarna inkommer endast 1-2 anbud, det är på tok för lite och skattebetalarna förtjänar bättre för sina gemensamma pengar, både vad gäller transparens och utbud.

Det görs drygt 18 000 upphandlingar per år men ändå är det en förhållandevis liten andel företag som lägger anbud. Trots att marknadsvärdet överstiger 800 miljarder och det finns mer än 200 000 leverantörer som redan gör affärer med offentlig sektor är det få som vet hur man gör, eller för den delen lägger anbud på fler upphandlingar. Samarbetet mellan de två parterna Pabliq och PublicInsight ska råda bot på detta systemfel och göra den offentliga marknaden tillgänglig och lönsam. 

Vi har samlat flertalet av de bästa anbudskonsulterna på marknaden och erbjuder dem en marknadsplats där de hittar sina blivande kunder.

Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight. 

– När leverantörerna väl hittat fram till en upphandling är frågan hur man vinner den? Detta hjälper anbudkonsulterna i PublicInsights tjänst Works till med. Vi har samlat flertalet av de bästa anbudskonsulterna på marknaden och erbjuder dem en marknadsplats där de hittar sina blivande kunder. Tillika innebär det att vi hjälper leverantörerna som hittat sin upphandling via Pabliq att även finna den rätta anbudscoachen som hjälper dem att vinna affären. Samtidigt hjälper vi offentlig sektor att öka antalet anbud, som är för få i förhållande till potentialen, säger Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight. 

Vår ambition med tjänsten Pabliq är att kunna erbjuda företag tillgången till affärerna genom att presentera rätt upphandling i rätt tid.

Johan Schiptjenko, ansvarig hos Pabliq.
Fredrik Tamm, PublicInsight och Johan Schiptjenko, Pabliq
Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight och Johan Schiptjenko, ansvarig hos Pabliq.

– Vår ambition med tjänsten Pabliq är att kunna erbjuda företag tillgången till affärerna genom att presentera rätt upphandling i rätt tid. Pabliqs erbjudande är en kundanpassad bevakning av affärsmöjligheterna som de publika upphandlingsannonserna innebär. Vi baserar vårt erbjudande på många års erfarenhet att bistå den offentliga sektorn med stöd för deras upphandlingar via företaget e-Avrop, säger Johan Schiptjenko, ansvarig hos Pabliq.

https://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2019-3_statistikrapport_2019-webb.pdf

FAKTA

Bakgrund:

Works (PublicInsight): Matchningstjänst för anbudscoacher och företag som vill bli coachade till fler och bättre offentliga affärer. Works ingår som en del av ett nytt ekosystem för den offentliga marknaden som kallas för PublicInsight. Fredrik Tamm är en av grundarna och har mångårig erfarenhet, bland annat via sitt bolag DoubleCheck som definierat den offentliga marknaden via sin modellbeskrivning och som ex skapat sen nationella insamlingen av de offentliga inköpsvärdena.
Pabliq (e-Avrop): är en bevakningstjänst där du som leverantör kan bevaka offentliga upphandlingar. Pabliq ingår som en viktig komponent i bolaget e-Avrop tjänsteutbud för att bidra till en bättre fungerande offentlig marknad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *