Det går ofta att lämna in flera anbud i en upphandling.

Det kan gå att lämna in flera anbud i en upphandling

by Erik Safvenberg, Public Insight 11.16.20

Vill man, som leverantör, lämna in flera anbud är det sällan några problem.

En utbredd uppfattning är att en leverantör bara får lämna in ett anbud i en offentlig upphandling, men det är inte alls säkert. Inte sällan går det alldeles utmärkt, så länge upphandlingen inte specifikt anger att det bara får lämnas in ett anbud per anbudsgivare. Det finns också två sätt att lämna in olika anbud.

Får samma leverantör lämna flera parallella anbud?

På en direkt fråga: "Får samma leverantör lämna flera parallella anbud?" skriver Victoria Westergren som är upphandlingsjurist på myndigheten i Upphandlingsmyndighetens frågeportal:

"Det finns inget som tyder på att det skulle vara otillåtet för en och samma anbudsgivare att lämna flera anbud i en upphandling, det vill säga att lämna flera parallella fristående anbud, om inget annat har föreskrivits i upphandlingsdokumenten. Av allt att döma har därför en upphandlande myndighet som utgångspunkt en skyldighet att pröva samtliga anbud."

Begränsningar får inte hota konkurrensen

Men samtidigt finns det både möjlighet för den som genomför upphandlingen att begränsa antalet anbud från samma leverantör och, om det finns delkontrakt, även begränsa möjligheten att tilldelas flera kontrakt. Dessa begränsningar får dock inte innebära att konkurrensen minskas eller sätts ur spel.

Alternativa anbud

I en upphandling finns det även möjligheten att låta leverantörer lämna in flera anbud med så kallade alternativa anbud.

Skillnaden mot parallella anbud är att alternativa anbud ger leverantören rätt att lämna in anbud kring olika sätt att utföra tjänsten eller varan. Denna form av anbudsgivning är särskilt riktad mot innovationsupphandlingar. Det finns till och med en särskild formulering i 9 kap. 16 § i lagen om offentlig upphandling (LOU). För båda sätten att lämna in flera anbud gäller att varje anbud ska kontrolleras och utvärderas var för sig.

Oavsett hur möjligheten ser ut kring parallella och alternativa anbud ska varje anbud som inte uppfyller alla obligatoriska krav förkastas.

Registrera dig hos oss

Och få förslag om passande affärer för ditt företag.