checklista

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en checklista för att se om det behöver ställas krav på tillgänglighet i upphandlingar. Foto: J. Kelly Brito/Unsplash

Här hittar du checklista för tillgänglighet i upphandling

av Erik Säfvenberg17 december 2020

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en checklista för se om det behöver ställas krav på tillgänglighet i upphandlingar.

Det är inte helt enkelt att avgöra om det ska ställas krav på tillgänglighet i upphandlingar. Därför har Upphandlingsmyndigheten tagit fram en checklista. Den innehåller ett antal frågor som kan besvaras för att identifiera om det behöver ställas krav på tillgänglighet enligt upphandlingslagarna.

Checklistan kan både användas av inköpare och upphandlare under den förberedande fasen inför en upphandling för att bedöma om krav på tillgänglighet ska ställas i upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Användbar för upphandlare och leverantörer

Den kan också användas av leverantörer för att kunna förstå varför tillgänglighetskrav ställts, men även själva kunna förutse om dessa krav kommer att ställas i kommande upphandlingar.

Bland annat finns frågor med i checklistan som tar upp om det finns politiska eller organisatoriska målsättningar om att ta social hänsyn. Tillgänglighetskrav kan även bli aktuella om dessa frågor är av lokalt eller medialt intresse. Då kan hänsyn till tillgänglighet läggas till i upphandlingen oavsett om lagen kräver det eller inte. 

Under tröskelvärdet behöver inte krav ställas

En viktig aspekt är dock att det aldrig behöver ställas krav på tillgänglighet för upphandlingar under tröskelvärdet, så kallade direktupphandlingar.

För uppförande av byggnader och för kollektivtrafik gäller regler som gör att tillgänglighetskrav oftast ställs. I slutänden är det alltid den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att visa att tillgänglighetskrav inte ställs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *